Yönetim Politikamız ve Stratejik Önceliklerimiz

FÖY STRATEJİK AMACI

Bilgi ve teknoloji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle sürdürülebilir büyümeyi sağlamak. Büyüme performansını, yenilikçi bakış açısıyla, verimli mali yapı ve yüksek hizmet kalitesini sağlayarak, gerçekleştirmek.

• Hizmet kalitesini geliştirerek müşteri memnuniyetinin arttırılması
• Güçlü finansal yapının, maliyetleri azaltarak devamının sağlanması
• Güçlü finansal yapının müşteri potansiyelini ve diğer gelirleri artırarak devamının sağlanması
• Kurumsal yönetim ağının mükemmelleştirilmesi
• Çalışanların performans ve memnuniyet düzeylerinin arttırılması
• Yenilikçilik ve tasarım kapasitesini geliştirerek bilgi ve teknoloji liderliğini güçlendirmek
• Fiziksel ve operasyonel yapının güçlendirilerek risklere duyarlı hale getirilmesi
• Ulusal ve uluslararası alanda saygın konumumuzun güçlendirilmesi

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

• Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• Müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak,
• Hizmet prosesinin kontrolü için bağımsız Kalite Kontrol Programlarına katılmak.
• Bencillikten uzak, toplum bilinci ile çalışmak,
• Hizmet performansını artırarak personelin eğitimine katkı sağlayacak programlar oluşturmak.
• Yenilikçi bir düşünce yapısıyla sürekli gelişmek,
• Müşteri odaklı yaklaşım ile çözüm üretmek,
• Uluslararası geçerli, yeterliliği kanıtlanmış yöntemleri kullanmak.
• Kullanılan bilgisayar uygulamasında yedekleme önlemi ile tüm bilgi ve verileri güvence altında tutmak.
• Çevreye vereceğimiz olumsuz etkilerimizi kaynağında azaltmak,
• Çalışma ortamlarımızı tüm paydaşlarımız için daha güvenli hale getirmek.
• Güler yüzlü, saygılı ve hızlı hizmet sunmak.

Vİzyonumuz

Bilgi Teknolojilerine dayalı modern yönetim ağı uygulayarak iletişim ve teknoloji çözümleriyle hayatı kolaylaştırmanın yanında, müşterilerimizi Kayıtsız şartsız memnun ederek, Sosyal sorumluluk, Çevreye saygı ve Yenilikçi bir anlayışla en çok güvenilen ve en çok tercih edilen ödeme kuruluşu markası olmak.

Mİsyonumuz

Bilgi ve Tecrübesiyle her gün daha fazla bireye hizmet edip, müşterilerimizin yanında yer alarak küresel değer zincirinin sağlam bir halkası olmak ve sektörde kalıcı üstünlükler sağlayarak Ülkesinde Lider Bir Ödeme Kuruluşu Olmak.

STRATEJİK PLANLAMA

Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş gelecekte yer alacağı konumu, varmak istediği hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşacağını planlayarak, dün olduğu gibi bugün de diğer şirketlerine örnek oluşturacak önemli adımlar atmaya devam etmektedir.

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

Sektörde öncü bir Ödeme Kuruluşu olarak;
• Ana işimiz, halkımıza tüm ödeme faaliyetleri alanlarında yerinde, güvenilir, hızlı, kaliteli, kolay ulaşılabilir bir hizmet sunmak ve hizmet anlayışımızı artırarak büyümek,
• Potansiyel ödeme alanlarında yeni iş fırsatları ile büyümek,
• Teknolojik yetkinliğimizi kullanarak müşterilerimizle ilişkimizi enginleştirecek yeni servis platformları geliştirmek. Föy Fatura Ödeme Kuruluşu en çok güvenilen ve en çok tercih edilen ödeme kuruluşu markası.

TEMEL İLKELERİMİZ (MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİKASI)


Dürüstlük

Hesap Verilebilirlik

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir.

Müşterilerimizin şikâyet, öneri, talep ve soruları kayıt altına alınarak, yapılan değerlendirme, çözüm ve yöntemleri gerekçeleri ile birlikte müşterimize açıklanır.

Etkin ve verimli olmak

Güvenilirlik (Gizlilik İlkesine Saygı)

Şirketimiz, başarının anahtarının verimli, disiplinli ve planlı olarak çalışmak olduğuna inanır. Çalışanlarına değer katar; mesleki eğitim ve gelişime olanak tanır; başarıyı ödüllendirir. Tüm bayi ve müşterileri iletişimlerinde doğru bilgi aktarır, tarafları da doğru bilgi alışverişi konusunda yönlendirir.

Tüm şirket çalışanları ve bayilerimiz, şirketimizin rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket eder, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlar, ayrıca müşterilerinin kendilerine güvenerek verdiği bilgilerin gizliliğine saygı gösterir.

Yetkinlik ve Yeterlilik

Erişilebilirlik

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği her alanda pazarın talep ve beklentilerini tespit edip, üretimini ona göre yönlendirerek en iyi olmak için çalışır. Danışmanlarımız ve denetim personelimiz tüm yurt genelindeki bayilerimizi habersiz ve gölge müşteri gizliliğinde denetlemekte ve hizmet kalitemizin halkımıza en mükemmel şekilde sunulmasını sağlamaktadır.

Müşterilerinin şikâyet, öneri, talep ve sorularını kolaylıkla ve istediği zaman istediği yerden ulaştırabilmeleri için gerekli iletişim kanallarını kurmuş olan şirketimize, Pazar günü hariç, haftanın tüm günleri 08.30 – 19.00 saatleri arasında ulaşabilir. Ayrıca müşterilerimiz şirketimizin internet adresinden ve tüm bayiliklerimizden şirket genel müdürlüğüne doğrudan ulaşılabilmektedirler. Şirketimiz, müşteri memnuniyeti geliştirme sürecinin performansı ve hedeflere uygun iyileştirme çalışmaları, üst yönetimimiz tarafından dönemsel olarak gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir.

Somut ve objektif olmak

Bağlılık

Müşterilerimizin her türlü şikâyet, öneri, talep ve soruları dürüst, adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmekte ve ön yargılardan uzak bir bakış açısı ile değerlendirme komisyonuna sunulmaktadır.

Şirketimiz hizmet kalitesi düsturu anlayışı ile müşteriyle uzun soluklu birlikteliklere önem verir.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş ’de insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan sektörün özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir. İnsan kaynakları politikaları, şirketimizin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

 • Şirketin amaç ve geliştirme hedefleri doğrultusunda gerekli nitelik ve gelişme yeteneklerine sahip kişilerin istihdamını esas almak,
 • Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür oluşturarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Personelin mesleki bilgi ve yeteneklerine göre, istihdam şartları ve kendilerini yetiştirmeleri yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak,
 • Şirketin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılmasını sağlamak.
 • Şirket hedeflerini gerçekleştirebilmek için, çalışanları verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun olarak, maliyet bilinci içinde çalışmaya teşvik etmek ve personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilmesini sağlamaya yönelik tedbirler almak,
 • Personelinin amirleri ve iş arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmasına ve çalışma barışının ahenkli bir şekilde devamını sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve yapılan işin niteliğine uygun, rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlamak,
 • Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
 • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,
 • Personelini başarılı olmaya teşvik etmek, yetenekli ve başarılı personelin girişimciliğini destekleyip, Başarılı olanları ödüllendirmek.
 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Şirket personelini, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek,
 • Personelin kişiliğine saygı duymak ve haklarını korumak,
 • Başta bu politika olmak üzere; tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.